Prima pagina

Schimbati anotimpul

Relieful si Vegetatia

          Comuna Sagna se gaseste la limita culoarului Moldova –Siret (ce reprezinta partea cea mai joasa din judet si subunitatea deluroasa de pe stanga Siretului, care marcheaza o denivelare de peste 200 m fata de lunca acestui rau. Lunca Siretului apare sub forma
unor sesuri largi de 2 – 5 km, alcatuite din prundisuri, nisipuri si luturi cu grosimi care
depasesc 15 m. Pentru lunca Siretului este caracteristic fenomenul de meandrare, cu trei trepte de nivel ale luncii. Primele doua trepte cuprinse intre 0.5 – 2 m sufera schimbari morfologice frecvente datorita viiturilor repetate, trepte de 3 – 4 m, are morfologia mai stabila, constituind o terasa de lunca zvantata. Subunitatea deluroasa de pe stanga Siretului are inaltimi cuprinde intre 160m la confluenta cu lunca Siretului si 450 m in punctele cele mai inalte ale dealurilor. Spinarea dealurilor constituie in unele cazuri suprafete structurale pe suport de calcare si gresii sarmatiene dure.

          Vegetatia naturala a zonei se caracterizeaza atat prin influente carpatice(paduri de stejar pedunculat, de gorun si fag) cat si prin patrunderea elementelor stepice, in special in vegetatia pajistilor(elemente stepice ca Festuca valesiaca, Stipa pulcherrima, S. lessingiana, S. Joannis,etc.)

          Flora spontana a fost puternic influentata de activitatea umana. Utilizarea silvica s-a diminuat semnificativ in favoarea terenurilor agricole concentrate in afara intravilanului.

          Pe marginea santurilor sau pe terenurile virane se dezvolta buruienile ruderale iar pe terenurile cultivate vegetatia segetala.

          Terenurile din preajma vetrelor de sat sunt predominant utilizate ca suprafete pentru diferite culturi agricole si viticultura.