Prima pagina

Schimbati anotimpul

Portofoliu de proiecte pe sectoare de activitati

 

  • Proiect în derulare "Aductiune apa din sistemul de alimentare cu apa al mun. Iasi in com.  Sagna"
  • Renovare, modernizare si extindere Camin Cultural in sat Sagna, com. Sagna, judetul Neamt
  • Extindere şi modernizare sediu primărie
  • Modernizare punct de colectare şi selectare deşeuri
  • Iluminat public, în curs de finalizare
  • Reabilitare gradinita cu program normal sat Lutca, com. Sagna, judetul Neamt
  • Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Sagna
  • Modernizare drumuri de interes local in comuna Sagna