Prima pagina

Schimbati anotimpul

Portofoliu de proiecte pe sectoare de activitati

 • Proiect în derulare "Aductiune apa din sistemul de alimentare cu apa al mun. Iasi in com.  Sagna"
 • Renovare, modernizare si extindere Camin Cultural in sat Sagna, com. Sagna, judetul Neamt
 • Extindere şi modernizare sediu primărie
 • Iluminat public, în curs de finalizare
 • Reabilitare gradinita cu program normal sat Lutca, com. Sagna, judetul Neamt
 • Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Sagna
 • Modernizare drumuri de interes local in comuna Sagna
 • Alimentare cu gaze naturale , localitatile Lutca si Sagna, judetul Neamt
 • Realizare PUG com. Sagna
 • Achizitia unui BULDOEXCAVATOR pentru com. Sagna
 • Lucrari de inregistrare sistematica pentru sectoarele cadastrale din comuna Sagna